co warto wiedzieć o naszej sroczce?
zebrała już... 399
tyle błyskotek ma nasza Sroczka w swoim sklepiku z błyskotkami